1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5

Videoukázky
otáčeníotáčení 2zešikmeníoříznutítrojúhelníkpašíkloukakopírování

1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5

K ovládání Zoner Callista slouží celkem 7 panelů nástrojů. Můžete zapnout či vypnout zobrazení každého zvlášť změnou zatržení v nabídce Zobrazit | Panely nástrojů nebo rychleji v lokální nabídce, která se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši na kterémkoli panelu. Také je můžete přesunout kamkoliv do pracovní plochy (po „odtržení“ od okraje se změní v plovoucí okno) či ukotvit k libovolnému okraji – ovšem s výjimkou panelů, které obsahují prvky pro zadání hodnot parametrů – ty lze uchytit jen vodorovně (Alternativní, Hladiny, Text).

  • Přiřaďte panelům nástrojů správná čísla podle obrázku č.1
  • Alternativní panel nástrojů
  • Panel nástrojů Měřítko
  • Panel nástrojů Hladiny
  • Panel nástrojů Text
  • Standardní panel nástrojů
  • Panel nástrojů Galerie

 

obrázek č.1

pracovní plocha

 

  • 1.1. Vyzkoušejte si možnosti rozmístění panelů nástrojů na pracovní ploše.
  • 1.2. Objevte význam stisknuté klávesy Ctrl při přetahování panelů na jiné místo - (červený rámeček - obrázek č. 2)

 

obrázek č.2

ukázka toho, jak lze 'znepřehlednit' pracovní plochu